دانلود اپلیکیشن واوموزیک

متن ترانه

زخم تازه میزنی اما دَم نمیزنم
شهرو بی شونه ی تو دیگه قدم نمیزنم
بغض تلخ رفتن تو تا ابد وا نمیشه
مثل تو یه زخم دلخواه دیگه پیدا نمیشه
از سرم خیال تو چرا بیرون نمیاد؟
یخ زده اشک تو چشام، آخ چرا بارون نمیاد؟
بغض تلخ رفتن تو تا ابد وا نمیشه
مثل تو یه زخم دلخواه دیگه پیدا نمیشه
نمیاد نه نمیاد دیگه بارون نمیاد
دیگه عطر نفسات از این خیابون نمیاد
زخم رفتنت مثل گلوله ای تو سینمه
جز خیال تو فقط مرگ که تو کمونمه
از تو خاطرات مون خندتو بردار و برو
بیا جای مشتم و ببین رو دیوار و برو
ته این ترانه ها میخوام صدامو گم کنم
عطرت از سرم بره خاطره هامو گم کنم
نمیاد نه نمیاد دیگه بارون نمیاد
دیگه عطر نفسات از این خیابون نمیاد
یکی از گذشته ها میگه بارون نمیاد
من کویرم ای خدا دیگه بارون نمباد

روزبه نعمت الهی زخم