متن ترانه

همه جا طوفانه عکستو گم کردم
جلوی ایوون باش زود برمیگردم
با دلی دریایی با لبایی خاموش
صبر کنی تا دیدار تو شب رویاپوش
با خیالت گاهی خوش خیالی دارم
کاش میفهمیدی که چه حالی دارم
میرم اما اینبار زود برمیگردم
صبرکن تا دیدار زود برمیگیردم
نامه هات چیزی جز بغض و خاکستر نیست
حالم و می پرسی، حال من بهتر نیست
سوت و کورم بی تو شایدم خوابیده
تاه فهمیدم باد عطرتم دزدیده
خنده هات همرامه، بغض من همراته
دلخوشی با یادم، دلخوشیم رویاته
میرم اما اینبار زود برمیگردم
صبرکن تا دیدار زود برمیگردم

روزبه نعمت الهی زود برمیگردم