دانلود اپلیکیشن واوموزیک

متن ترانه

من مست و تو دیوانه مارا که برد خانه؟!
۱۰۰بار تو را گفتم کم خور دو سه پیمانه
در شهر یکی کس را هشیار نمی بینم
هریک بدتر از دیگر شوریده و دیوانه
جانا به خرابات آ تا لذت جان بینی
جان را چه خوشی باشد بی صحبت جانانه
هر گوشه یکی مستی دستی زده بر دستی
وان ساقی سرمستی با ساقر شاهانه
ای لولی بربط زن! تو مست تری یا من؟
ای پیش چو تو مستی افسون من افسانه

روزبه نعمت الهی مست و دیوانه