اشتراک با دوستان

متن ترانه

چرا هیشکی حق منو پس نمیده

بسه دیگه خستم از بس که هر چی گیره

با (نامفهوم) زور زدو تلخه دیگه بگو دسته کیه

نمیزارم بفهمی قصه چیه

مرد باید کوه باشه حتی پیرش

هی درد بکشه بزنه وصل پینه

بسه دیگه بسه دیگه

بس دیگه بزارین آروم باشم

من صدتا درگیریو آشوب دارم

دلم تنگه واسه بارون بازم

میخوام بزنم بیرونو کابوس باشم

نه باید آروم باشم

نفس بکشم خیلی آروم بازم

تو این دنیا هر چقدرم داغون باشم

واسش (نامفهوم)

دوباره از اول بیا من این دنیارو قشنگتر میخوام

روزای من بودن از اول سیاه

واسه داشتن لحظام فلش بک میخوام

ریشه تو خاکه و دلم پر میخواد

من این دنیا رو قشنگتر میخوام

باید بپرم بلندتر این بار

بپرم به بلندترین جا


زندگی برگرد هر جا که رفتم

هر کاری کردم بازم این بازی بهم خورد

زندگی برگرد

زندگی برگرد


تاریکی همیشه نزدیکه

دردی که سهم من میشه

مغزی که دوره رد میده

رد میشه حتی از شیشه

غرقم تو خودم همیشه

ثانیه بدل به غم میشه

راوی غزل تو تعبیره

قافیه قسم به من میگه

کی حق منو پس میده

کی حرف منو فهمیدش

این همه سال باتو جنگدیش

ولی از خوبی فقط بد دیدش

با تو باید صادق بود

ولی تو چی بگو چطور خوابت برد

محو میشی سریع یه طوری که انگاری

که حتی قلبت هم ثابت شد

دردای توی دلم بسم بودش

خستم از دست (نامفهوم)

دل تو هم فقط لنگ پوله

دل من طولش با کف پوچه

تو این شهر آسمون آبی نیست

ولی همیشه حق میدن خاکی شی

چشماتو میبندن عادی شی

تا نفهمی آتیشی...

زندگی برگرد هر جا که رفتم

هر کاری کردم بازم این بازی بهم خورد

زندگی برگرد

زندگی برگرد

ساتراپ زندگی برگرد