اشتراک با دوستان

متن ترانه

هرجا رو بگردی مثل من واست نیست
تو چجوری دلت اومد به خدا راحت نیست
احساس من از ریشه بهت غلطه
تقصیر تو نیست دل آفت زدته
آهای بارون ببار ببار تا یادم بره کی بود احساس من بهش یه دونه بود
آروم بگیر دلم ای گوشه گیر دلم با من قدم بزن نکن ولم
عشق همیشه یک طرفه است یکی میره یکی هست
اون که میمونه برات میمونه از روی هوس
عشق به تو میده یه قفس تا میکشی تو نفس
اون که میمونه برات میمونه از روی هوس
آهای بارون ببار ببار تا یادم بره کی بود احساس من بهش یه دونه بود
آروم بگیر دلم ای گوشه گیر دلم با من قدم بزن نکن ولم
آهای بارون ببار ببار تا یادم بره کی بود احساس من بهش یه دونه بود
آروم بگیر دلم ای گوشه گیر دلم با من قدم بزن نکن ولم

سامان جلیلی هوس