اشتراک با دوستان

متن ترانه

تمومش کن که میدونی تورو می خوام مثه جونم
نزار برم که بعد ِ تو
منم زنده نمی مونم
تمومش کن که میترسم من از احساس ِ تنهایی
قلبم باتو آروم میشه
وقتی یبنم اینجایی
تمومش کن این فاصله رو تمومش کن این قهرو نرو
دلم تنگه واسه عطر ِ تو
چشمای ِ منو ببین نرو
تمومش کن این فاصله رو تمومش کن این قهرو نرو
دلم تنگه واسه عطر ِ تو
چشمای ِ منو ببین نرو
ببین چطور عاشقم کردی ببین چطور محو ِ دنیاتم
بببین چطور هرجا هرلحظه
میری و دنبال ِ چشماتم
بگو از این قلبم چی می خوای که اینجور واست پریشونه
نمیخوام بری بدون ِ تو
هیچی از.قلبم نمی مونه
تمومش کن این فاصله رو تمومش کن این قهرو نرو
دلم تنگه واسه عطر ِ تو
چشمای ِ منو ببین نرو
تمومش کن این فاصله رو تمومش کن این قهرو نرو
دلم تنگه واسه عطر ِ تو
چشمای ِ منو ببین نرو

سعید عرب قهر