اشتراک با دوستان

متن ترانه

یادت نره کی تورو دوست داشت ، کی از تهِ دل بیقرارت بود
کی همه ی تنهایی تو پر کرد ، تو سخت ترین روزا کنارت بود
یادت نره با من چیکار کردی ، من صادقانه عشقم و گفتم
باور نمی کردم باهام سرد شی ، از چشمِ تو اینجوری بیفتم
از چشمِ تو اینجوری بیفتم
منو یادت باشه ... منو یادت باشه
منو یادت باشه
من همونم که تو غرورشو شکستی
اگه دیدی دنیا
روتو بست چشماشو اینو یادت باشه
که یه روزی تو روی من چشاتو بستی
منو یادت باشه ... منو یادت باشه
منو یادت باشه
من همونم که تو غرورشو شکستی
اگه دیدی دنیا
روتو بست چشماشو اینو یادت باشه
که یه روزی تو روی من چشاتو بستی
یادم نمیره که قسم خوردی و گفتی تا آخرش کنارِ منی
چطور دلت اومد ازم رد بشی ، تمومِ اون قسم هاتو بشکنی
قسم هاتو بشکنی
یادم نمیره آخرین حرفِ تو گفتی دیگه دیگه دنبالِ من نیا
دلخوش به تو بودم ولی رفتی و تنهام گذاشتی بینِ این آدما
بینِ این آدما
منو یادت باشه ... منو یادت باشه
منو یادت باشه
من همونم که تو غرورشو شکستی
اگه دیدی دنیا
روتو بست چشماشو اینو یادت باشه
که یه روزی تو روی من چشاتو بستی
منو یادت باشه ... منو یادت باشه
منو یادت باشه
من همونم که تو غرورشو شکستی
اگه دیدی دنیا
روتو بست چشماشو اینو یادت باشه
که یه روزی تو روی من چشاتو بستی

سعید عرب منو یادت باشه