اشتراک با دوستان

متن ترانه

اون روزای قشنگ آسمونای آبی

شبها همیشه بود پر ستاره و مهتابی

همه وعده های ما بوسه های پنهونی

چه شد آخر فقط اینرو تو میدونی

اون لحظه ها که پشت گلای گلخونه

صد بوسه میزدم روی اون لبا اون گونه

تن پیچک و با عطر شب تابستونی

لباست بود میدونم که تو میدونی

تو میدونی حالا تو این سکوت شب

واسه چشمات دلم تنگه بیا ای که بدون تو

همه دنیا چه بیرنگه حالا تو این سکوت شب

واسه چشمات دلم تنگه بیا ای دل بدون تو

همه دنیا چه بیرنگه همه دنیا چه بیرنگه

اون شب که زیر یاس بلند تو ایوون

آغوش گرم من شد پناه بارون

صدای دوست دارم گفتنت توی گوشم

نمیشه تا دم مردن فراموشم

حالا تو این سکوت شب واسه چشمات دلم تنگه

بیا ای دل بدون تو همه دنیا چه بیرنگه

حالا تو این سکوت شب واسه چشمات دلم تنگه

بیا ای دل بدون تو همه دنیا چه بیرنگه

همه دنیا چه بیرنگه یکبار یکباره دیگه بگو نازنینم

توئی عشق اولین و آخرینم

نه نه نگو نگو که دیگه دیره

عشق که حقیقی شد هرگز نمیره

عشق که حقیقی شد هرگز نمیره نمیره

حالا تو این سکوت شب سکوت شب

بیا ای دل بدون تو بدون تو

حالا تو این سکوت شب سکوت شب

بیا ای دل بدون تو بدون تو

حالا تو این سکوت شب واسه چشمات دلم تنگه

بیا ای دل بدون تو همه دنیا چه بیرنگه

حالا تو این سکوت شب واسه چشمات دلم تنگه

بیا ای دل بدون تو همه دنیا چه بیرنگه

همه دنیا چه بیرنگه حالا تو این سکوت شب

واسه چشمات دلم تنگه بیا ای دل بدون تو

همه دنیا چه بیرنگه حالا تو این سکوت شب

واسه چشمات دلم تنگه بیا ای دل بدون تو

همه دنیا چه بیرنگه همه دنیا چه بیرنگه

سعید محمدی آسمون آبی