اشتراک با دوستان

متن ترانه

هر ثانیه این زندگی که رد میشه و میگذره

گفتن دوستت دارم ها لحظه لحظه مشگل تره

عمر جوونی ما خیلی کوتاه

اگه عاشق نباشی عمرت تباه

عشق اولین عشق آخرین معنای بودن

سیبی را از باغ بهشت از شاخه چیدن

عشق اولین عشق آخرین معنای بودن

سیبی را از باغ بهشت از شاخه چیدن

خدائی که اون بالاهاست قلبای پاک و دوست داره

یه روزی یه جائی تو دنیا عشقت و سر رات میگذاره

با قلب گرم و عاشق برو سفر کن

از یک دریچهء نو به عشق نظر کن

عشق اولین عشق آخرین معنای بودن

سیبی را از باغ بهشت از شاخه چیدن

عشق اولین عشق آخرین معنای بودن

سیبی را از باغ بهشت از شاخه چیدن

توی این روزگار دیوونهء بی مهر و وفا

توی این زمونهء حکومت دلهای بی صفا

توی این لحظه ها لحظه ها لحظه های زودگذر آنچه که از تو میمونه

عشق و محبت ایثار و گذشت وفاداری فداکاری از ته دل و جونه

عاشق عشقم و عشق و عاشقی را عاشقم

در پی صلح و صفا و دوستی شقایقم

عاشق عشقیم و عشق و عاشقی را عاشقیم

در پی صلح و صفا و دوستی شقایقیم شقایقیم شقایقیم

دل معنی عشق و خوب میدونه تا که جوونه

میخواد که عاشق بشه بشکفه تنها نمونه

بیا تا جرأت کنیم بخونیم از عشقی تازه

دلهای تنهای ما باید باز به عشق بنازه

عشق اولین عشق آخرین معنای بودن

سیبی را از باغ بهشت از شاخه چیدن

عشق اولین عشق آخرین معنای بودن

سیبی را از باغ بهشت از شاخه چیدن

عشق اولین عشق آخرین معنای بودن

سیبی را از باغ بهشت از شاخه چیدن

عشق اولین عشق آخرین معنای بودن

سیبی را از باغ بهشت از شاخه چیدن

سعید محمدی باغ عشق