اشتراک با دوستان

متن ترانه

دست رو دلم نذار دلم خیلی پریشونه
خیلی پریشونه...
کسی نمی دونه...
کسی نمی دونه...
تیریپ عاشقی نیا عاشق فراوونه
عاشق فراوونه...
اما دلش خونه...
دست رو دلم نذار دلم خیلی پریشونه
خیلی پریشونه
کسی نمی دونه
کسی نمی دونه
تیریپ عاشقی نیا عاشق فراوونه
عاشق فراوونه
اما دلش خونه
اما دلش خونه
دیوونه نشو تو دیوونه ترم من
لجبازی نکن تو از تو بدترم من
فکر می کنی هستی ماه شب تاریک
اما کار ما رسیده باز به جای باریک
به جای باریک
به جای باریک
تو این بازی همیشه یکی آخر عشقه
نمی خواد که بدونه قربونی عشقه
از آلبومای عکسمون کشیدمش بیرون
بذار بگرده دور شهر از غم عشق ویرون
بذار بره کز بکنه بفهمه حال من
خودش می دونه که شده عشق محال من
خبر خبر آهای خبر دیگه دوسش ندارم
دیگه دوسش ندارم
بی غم روزگارم
بی غم روزگارم
گذاشتمش تو خماری وقتی گذاشت تو کارم
وقتی گذاشت تو کارم
ببین چه شاهکارم
ببین چه شاهکارم
ببین چه شاهکارم
دیوونه نشو تو دیوونه ترم من
لجبازی نکن تو از تو بدترم من
فکر می کنی هستی ماه شب تاریک
اما کار ما رسیده باز به جای باریک
به جای باریک
به جای باریک
دیوونه نشو تو دیوونه ترم من
لجبازی نکن تو از تو بدترم من
فکر می کنی هستی ماه شب تاریک
اما کار ما رسیده باز به جای باریک
به جای باریک
به جای باریک

سعید محمدی لجباز