اشتراک با دوستان

متن ترانه

تا تو با منی دنیا رو ساده میگیرم
دیگه از کنارت جایی نمیرم
حست میکنم تو رو تو خواب و بیداری
من تغییر کردم شدم همونی که دوست داری
تو تموم زندگیمی تو رو به دنیا نمیدم
آخره همه ی آرزوهام دوباره به تو رسیدم
پلکاتو ببند بذار نترسم از چشمات
تا راحت بگم قلبم تو رو میخواد
حست میکنم تو رو تو خواب و بیداری
من تغییر کردم شدم همونی که دوست داری
تو تموم زندگیمی تو رو به دنیا نمیدم
آخره همه آرزوهام دوباره به تو رسیدم
تو تموم زندگیمی تو رو به دنیا نمیدم
آخره همه ی آرزوهام دوباره به تو رسیدم

سعید مدرس من تغییر کردم