دانلود اپلیکیشن واوموزیک
اشتراک با دوستان

متن ترانه

من تو رو اشتباهی گرفتم
با کسی که همه ی زندگیمه
با کسی که مث یه نوازش
توی آرامش من سهیمه
من تو رو اشتباهی گرفتم
توی اون کوچه های مه آلود
حال من تصویرِ برکه
لحظه ی کوچ مرغابیا بود
من مریضت شدم زیر بارون
رفتنُ از کِی آغاز کردی؟
مشتمو باز کردم ببینم تو رو تو دستم
مث پروانه پرواز کردی
من تو رو اشتباهی گرفتم
با کسی که همه ی زندگیمه
با کسی که مث یه نوازش
توی آرامش من سهیمه
من تو رو اشتباهی گرفتم
مث یه شاخه از صخره ای سرد
که نجاتم نداد از سقوط و
هی ترک خورد و زخمی ترم کرد
من مریضت شدم زیر بارون
رفتنُ از کِی آغاز کردی؟
مشتمو باز کردم ببینم تو رو تو دستم
مث پروانه پرواز کردیَ

سعید مدرس من تورو اشتباهی گرفتم