اشتراک با دوستان

متن ترانه

به اندازه‌ی تو کسی نیست
که بتونه غممو کم کنه
بدونه یه وقتایی لازمه
که تنهام بذاره و ترکم کنه
کسی نیست مثل تو با صداش
بخوابم و رو ابرا بیدار شم
همیشه بلد باشه چیزی بگه که
تو اوج دلتنگی خوشحال شم
تو همونی که صدام کرد
اسممو به یادم آورد
منو آغوشش گرفت و
صد دفعه با من زمین خورد
به اندازه ی تو کسی نیست
که دستام به دستاش عادت کنن
یه جوری کنارم نشستی همه
به آرامش من حسادت کنن
کسی نیست مثل تو با صداش
بخوابم و رو ابرا بیدار شم
همیشه بلد باشه چیزی بگه که
تو اوج دلتنگی خوشحال شم
تو همونی که صدام کرد
اسممو به یادم آورد
منو آغوشش گرفت و
صد دفعه با من زمین خورد

سعید مدرس تو همونی که صدام کرد