اشتراک با دوستان

متن ترانه

عیبی نداره بگو من دیوونه م
عیبی نداره که میخوای نمونم
آهنگ هایی که واسه تو ساختم
چه تو باشی و نباشی میخونم
واژه ی رفتن رو لبت نشسته
میخوای بمونم با یه قلب خسته
باشه بذار بشکنه اون مردی که
حتی غرورش رو به پات شکسته
گفتی دوستم داری و من چه ساده
خیال می کردم پیش من می مونی
اما فقط خیال می کردم انگار
تو حال و هوای جوونی
گفتی دوستم داری و من چه ساده
خیال می کردم پیش من می مونی
اما فقط خیال می کردم انگار
تو حال و هوای جوونی
عیبی نداره بگو من دیوونه م
عیبی نداره که میخوای نمونم
آهنگ هایی که واسه تو ساختم
چه تو باشی و نباشی میخونم
واژه ی رفتن رو لبت نشسته
میخوای بمونم با یه قلب خسته
باشه بذار بشکنه اون مردی که
حتی غرورش رو به پات شکسته
گفتی دوستم داری و من چه ساده
خیال می کردم پیش من می مونی
اما فقط خیال می کردم انگار
تو حال و هوای جوونی
گفتی دوستم داری و من چه ساده
خیال می کردم پیش من می مونی
اما فقط خیال می کردم انگار …

سعید مدرس عیبی نداره