اشتراک با دوستان

متن ترانه

وقتی میام به سمت تو میدونم
هیچ راه برگشتی نمیمونه
من ذوب میشم توی نگاهت
جایی که ناشناسه و پنهونه
وصل تو مثل روز مباداست
چشمای تو مثلث برموداست
یه کهکشونه تو نفسات انگار
بازی رنگها تو صدات پیداست
وقتی تو چشمای تو حل میشم انگار
دور میشم از این دنیا
میرم به دنیاهای بی برگشت
ای عشق ای مثلث برمودا
وقتی تو چشمای تو حل میشم انگار
دور میشم از این دنیا
میرم به دنیاهای بی برگشت
ای عشق ای مثلث برمودا
بی تو شبیه یخزده ها میشم
دور از تو کوه منجمد و سردم
ای ناشناس حادثه ساز من
میخوام به حس جاذبه برگردم
وقتی میام به سمت تو میدونم
هیچ راه برگشتی نمیمونه
من ذوب میشم توی نگاهت
جایی که ناشناسه و پنهونه
وقتی تو چشمای تو حل میشم انگار
دور میشم از این دنیا
میرم به دنیاهای بی برگشت
ای عشق ای مثلث برمودا
وقتی تو چشمای تو حل میشم انگار
دور میشم از این دنیا
میرم به دنیاهای بی برگشت
ای عشق ای مثلث برمودا

سعید مدرس مثلث برمودا