اشتراک با دوستان

متن ترانه

دنیای من بودی
همه دنیامو آشفتی
فرسنگ ها دورم از اون حسی که می گفتی
خیلی واسم سخته
ولی این جمله رو میگم
داری مثل یه قطره از چشمام می افتی
نه دیگه دستامو تو دست تو جا نمیذارم
نه دیگه توی روزگار تو پا نمیذارم
نه دیگه دستامو تو دست تو جا نمیذارم
نه دیگه توی روزگار تو پا نمیذارم
ممنونم از این که
اشکامو نمی بینی
از اینکه پای آلبوم عکسا نمیشینی
یک جرعه تب مونده
تو فنجون ترک خُرده
سر میکشم این جرعه رو امشب به سنگینی
نه دیگه دستامو تو دست تو جا نمیذارم
نه دیگه توی روزگار تو پا نمیذارم
نه دیگه دستامو تو دست تو جا نمیذارم
نه دیگه توی روزگار تو پا نمیذارم
دنیای من بودی
همه دنیامو آشفتی
فرسنگ ها دورم از اون حسی که می گفتی
خیلی واسم سخته
ولی این جمله رو میگم
داری مثل یه قطره از چشمام می افتی
نه دیگه دستامو تو دست تو جا نمیذارم
نه دیگه توی روزگار تو پا نمیذارم
نه دیگه دستامو تو دست تو جا نمیذارم
نه دیگه توی روزگار تو پا نمیذارم

سعید مدرس نه دیگه