اشتراک با دوستان

متن ترانه

چشام از جنس بارونه که میسوزندش خورشید
تورو میبخشمت اما کسی جز من نمیبخشید
چشام از جنس بارونه که میسوزندش خورشید
تورو میبخشمت اما کسی جز من نمیبخشید
تورو میبخشمت اما نه اینکه باز برگردی
میخوام یادم بره کی بودی و با من چه ها کردی
به تعداد دلای ما به شهر قصه راهی هست
گذشتم از گناه تو باور کن خدایی هست
باور کن
باور کن
چشام از جنس بارونه که میسوزندش خورشید
تورو میبخشمت اما کسی جز من نمیبخشید
تورو میبخشمت اما نه اینکه باز برگردی
میخوام یادم بره کی بودی و با من چه ها کردی
به تعداد دلای ما به شهر قصه راهی هست
گذشتم از گناه تو باور کن خدایی هست
غبار کینه رو شستم همه حرفات و بخشیدم
کسی در آینه پیدا شد که قبل ازین نمیدیدم
ها ها هاااااااا
نمیدیدم
ها ها هاااااا

سعید مدرس چشمای بارانی