اشتراک با دوستان

متن ترانه

وای دیگه رد داده مغزم روی هشصد و هفتاده نبضم
نصف طرفدارام خارج از مرزن نگو شدن عاشق رفتار طنزم
دل بده حرفه ای مو فر فری میخوام کسی نیاد دورت واسه من قر بدی
بپوش بهترین لباساتو وقتی با منی فقط تویی که میتونی دلو از جا بکنی
میخوام فکر تو از خیال رقیبام بره همه جا داد بزن عاشق تو سعید پانتره
وقتی من تو دلتم در قلبتو ببند منم تورو دوس دارم شده سهم تو دلم
ای دخترا تکونش بدین
من دوس دارم استیل خاص تنتو راه رفتنتو حتی واستادنتو
دوس دارم لمس کنم باز بدنتو انگار دنیارو ساختن واسه منو تو
اخه احساس منو تورو هیشکی نداره مستیمونو صد تا ویسکی نداره
دنیا تو مشتمون میگذره خوش بمون ثانیه ها وایسادن رد دادیم جفتمون
شب شده منو تو شیک هوا نم زده 3 تا روبرتو کاوالیتم برازندته
گلم اگه تو بمونی غمی نیست که بیادش واسه همینم می ارزه به ریسک زیادش
هی دخترا تکونش بدین
هی دخترا تکونش بدین
تکونش بدین
تکونش بدین
تکونش بدین

سعید پانتر رد داده مغزم (رمیکس)