دانلود اپلیکیشن واوموزیک
اشتراک با دوستان

متن ترانه

رفاقتای بعد تو منو خسته کرده
من میبینم که اونا دارن دسته دسته
به طرف ما میان واسه کندن و رفتن
باید ببینی اون روی گندمو حتما
بزا بگم تو مخم، چه حرفایی دارم
آره رفیقیم که میخوام تو تنهایی با من
بمونه بدونه تو چاهیم دورو برم
سوت و کوره بزا بگم که اینا تورو فقط
واسه فلاکت میخوان تا یه روزی گنده شن
من روزیو میبینم که دور تو پر شه از
کثافتایی که همین الان کم و زیاد
دورت هستن و اونا کل شبو بیدار
میمونن تا بیان و بزنن خنجر از پشت
به تو ولی من گورشونو کندم از تو
که تو بگی چون اینا همه رفیق نمان
هستن و بهتره نیان به این ورا
ببین منو تو رفاقتی نداشتیم
که بخواد یه روز قهر بشه یا آشتی
تو واسه من چه سودی داشتی
که اسم رفیقو رو خودت گذاشتی
من بهترین رفیقم پوله خب
اگه سودی داری همین حالا رو بکن
ببین حاجی حالا بیا بریم گوش بده
اسم رفاقتو بیار بیا بریم توش
دیگه دورو وریاتو هم بپیچ زود
چونکه زهر رفیق یهو دیدی چکید روت
داش میگی بامرامی، ولی ما که چیزی ندیدم
فقط دیدیم طلب داری تا بگیریم سر این
چیزایی که دارمو تو همیشه تو کفشی
دارم چیزایی که تو خوابتم ندیدی
چیزایی که من دارمو من خرکی بدست
نیاوردم حالا الکی یه وقت
همه چیو یهو بدم تو یه شب پس
پس نمیزارم بکنی تو غلطی پسر
ببین منو تو رفاقتی نداشتیم
که بخواد یه روز قهر بشه یا آشتی
تو واسه من چه سودی داشتی
که اسم رفیقو رو خودت گذاشتی
من بهترین رفیقم پوله خب
اگه سودی داری همین حالا رو بکن
ببین منو تو رفاقتی نداشتیم
که بخواد یه روز قهر بشه یا آشتی
تو واسه من چه سودی داشتی
که اسم رفیقو رو خودت گذاشتی
من بهترین رفیقم پوله خب
اگه سودی داری همین حالا رو بکن
ببین برادر من انقد دم از معرفت نزن
این چیزا واسه من پول نمیشه
این حرفا دیگه قدیمی شده
بگو چی تو چنته داری جیبت چی میگه

سعید کرمانی رفاقتو بیخیال