اشتراک با دوستان

متن ترانه

از پشت پنجره انگار همه ی قطره های بارون
مثه اشک از چشمات می بارید
صحنه ی رفتن تو جلوی چشممه هر بار
که بارون می باره یاد تو میفتم اون چشم پر اشک و عاشق بارون بود و نادون بودم انگار
برت نگردوندم این بار
فقط نگات می کردم و دور می شدی و صدات نمی کردم
غرور من یکم
نذاشت به تو هیچوقت بگم
که دوست دارم بیبی
جات خالیه خیلی
دوست دارم بیبی
ولی دیره خیلی
کی فک می کرد که دور شیم از هم
من و تو ؟ دور شیم از هم
حالا من و تنهایی اونم بدون تو
ینی صداتو نشنوم خب بگو چطو ؟
آ می پیچه صدات باز تو گوشم تعداد صداها انگار هزار تاس
آخرشم گیج میشم بازم از این عشق نمی فهمم هیچیشم
چرا رفتی که رابطه رو بهَم بزنی
چرا خواستی دست رد به دلم بزنی
چرا نَشِستی با حرف همه چیو حل کنی
گذاشتی رفتی که من بشم یه آدم الکلی
که هی بریزم و بخورم و سیگار بکشم
تا که تصویر تو یه دفه بیاد به چشَم
ولی من مثه بقیه نیستم
می خوام اول مقصدم پیاده بشم
من دوست دارم بیبی
جات خالیه خیلی
دوست دارم بیبی
ولی دیره خیلی

آره می دونم که بی تو نمی تونم
تو زندگی طاقت بیارم و بی تو یه دیوونه م
منی که از تو می خونم ولی اینو نمی دونم
که چطوری بهت بگم که بهت بگم
که دوست دارم بیبی
جات خالیه خیلی
دوست دارم بیبی
ولی دیره خیلی

سعید کرمانی و بهرام پی او پی بارون