اشتراک با دوستان

متن ترانه

از این ترانه تو بارون از این سکوته خیابون
منو به خاطره هامون برسون
منو به دار و ندارم به اشتیاقه قرارم
به آرزویى که دارم برسون , تنها اینجا با تو
خوبه حاله من تا خیاله من توىه لحظه هاته
چى بخوام ازت زندگى فقط شوقه تو نگاهته
خوبه حاله من تا خیاله من توىه لحظه هاته
چى بخوام ازت زندگى فقط شوقه تو نگاهته
مثه یه سایه صمیمى مثه یه عکسه قدیمى
تو لحظه هاى رسیدن تو بخند
فقط به یاد تو خوبم به اعتماد تو خوبم
به جاى هر کسى با من تو بخند , تنها اینجا با تو
خوبه حاله من تا خیاله من توىه لحظه هاته
چى بخوام ازت زندگى فقط شوقه تو نگاهته
خوبه حاله من تا خیاله من توىه لحظه هاته
چى بخوام ازت زندگى فقط شوقه تو نگاهته

سیامک عباسی خوبه حال من