اشتراک با دوستان

متن ترانه

تو لحنه خنده هات، احساسه غم نبود
من عاشقت شدم ، دسته خودم نبود
این خونه روشنه ، اما چراغی نیست
دنیام عوض شده ، این اتفاقی نیست
احساسه من به تو ، مابینه حرفام نیست
هرچی بهت میگم ، اونی که میخوام نیست
ما مثله هم هستیم ، من عاشقو دیوونم
منم شبیه تو ، پابنده این خونم
این خونه روشنه ، اما چراغی نیست
من عاشقت شدم ، این اتفاقی نیست
(احساسه من به تو ، مابینه حرفام نیست
هرچی بهت میگم ، اونی که میخوام نیست

سیروان خسروی من عاشقت شدم