اشتراک با دوستان

متن ترانه

دیدی که چی شد آخرش عشقم پریده از سرش
چشمون سیاه بار دیگه رفت با یه دلداره دیگه
قسم به جونه مادرم شد دیگه بار آخرم
دل ندمو دل نگیرم دیگه یار خوشگل نگیرم
به نام من بوده به کام دیگرون رفته مه خرابِ من
روزا همش گیجم آخه شبا میاد پیشم میاد به خوابه من
قسم به جونه مادرم شد دیگه بار آخرم
دل ندمو دل نگیرم دیگه یار خوشگل نگیرم
حیله تو چشماش بود چرا نفهمیدم
یارم چه کلاش بود چرا نفهمیدم
من گیج اون چشمای آهویی شدم
یارم چه نقاش بود چرا نفهمیدم
قسم به جونه مادرم شد دیگه بار آخرم
دل ندمو دل نگیرم دیگه یار خوشگل نگیرم
تا کی میخوای آدما رو بازی بدی
یه روز باید جواب یه قاضی بدی
باید تقاص قسم عباسو بدی
جوابِ این دلی که تنهاست و بدی
پارسال بهم گفتی دلت گیره یه اسیره خیلی ناکسی
چطور دلت میاد همونا که با من داشتی از همونا با کسی
حیله تو چشماش بود چرا نفهمیدم
یارم چه کلاش بود چرا نفهمیدم
من گیج اون چشمای آهویی شدم
یارم چه نقاش بود چرا نفهمیدم

سینا حجازی مه خراب