اشتراک با دوستان

متن ترانه

جان من بسته به جانت به جانم
قسم مه آسمان شوی باز به تو میرسم
چون تو زیبا به جهان نیست و پیدا نشود
شب من بی مه روی تو فردا نشود
تویی آرزویم بیا دمی به سویم
بی تو شکست صبویم بیا دمی به سویم
یار من یار من بیا به دیدار من
مهره ی مار من گره شده کار من
یار منه بی امان بیا کنارم بمان
تا که در این زمان دلم شود شادمان
یار منه بی امان بیا کنارم بمان
تا که در این زمان دلم شود شادمان
مهربان دلبری از همه کس بهتری
گرچه من عاشقم ولی تو عاشق تری
خاک پای توام جان به فدای توام
پادشاه عشقی و من گدای توام
یار منه بی امان بیا کنارم بمان
تا که در این زمان دلم شود شادمان
یار منه بی امان بیا کنارم بمان
تا که در این زمان دلم شود شادمان

شهاب بخارایی بی امان