اشتراک با دوستان

متن ترانه

ناز کن ناز کن ناز کن ناز کن ناز کن ناز کن

ناز کن ناز کن ناز کن ناز کن ناز کن ناز کن

ای آتشین طناز من ای حسرت شبهای من

مست شراب ناز تو این روح نا آروم من

ای طعم شیرین نیاز ای راز عطر رازقی

یاقوت سرخ خواهشم مثل شقایق عاشقی

ناز کن ناز کن این جادوی توست

ناز کن ناز کن چشمام محو توست

ناز کن ناز کن این جادوی توست

ناز کن ناز کن چشمام محو توست

ناز تو یک آتشکده است منو ببین آشفته ام

بین حصار شعله هات در التهاب سوختنم

تو تشنه ی تحسین من من تشنه ی آغوش ناز

شاه بیت آفرینشه تو نازو من غرق نیاز

ناز کن ناز کن این جادوی توست

ناز کن ناز کن چشمام محو توست

ناز کن ناز کن این جادوی توست

ناز کن ناز کن چشمام محو توست

شهریار جادوی تو