اشتراک با دوستان

متن ترانه

پشت یه نیمکت کهنه گوشه ی کلاس نشستم

یادمه اومده بودی اون روزا تو سرنوشتم

همه ی فکر و حواسم جای درس پیش تو بودش

یاد تو توی خیالم همش آتیش می سوزوندش

روفوزه روفوزه روفوزه سر هر کلاس درسم ولی از ولی از

یه تجدید توی عشق تو می ترسم

جای جزوه تو کتابام همش از تو می نوشتم

با خیالت تو کلاسم فکر می کردم تو بهشتم

عکستو نقاشی کردم وسط دفتر مشقم

توبودی تموم دنیام تو بودی بی بی عشقم

روفوزه روفوزه روفوزه سر هر کلاس درسم ولی از ولی از

یه تجدید توی عشق تو می ترسم

واسه تو ترانه گفتم ته دفتر حسابم

فکر بی تو شدن اما بد جوری می داد عذابم

زنده با عشقو نوشتم روی تخته روی دیوار

کندک اسمتو رو نیمکت با نوک سوزن پرگار

روفوزه روفوزه روفوزه سر هر کلاس درسم

ولی از ولی از یه تجدید توی عشق تو می ترسم

شهریار رفوزه