اشتراک با دوستان

متن ترانه

من یه پارچه آسمونم واسه پر گرفتن تو

تا ابد به جون میگیرم سختیه پریدنت رو

من میشم هوای پرواز تو بشو ترانه من

بی تو که معنی نداره شعر عاشقونه ی من

فکر نکن زندگی خوابه حیف بی صدا بشینیم

میخوام تا آخر دنیا از شقایق جون بگیریم

جای تو تو آسموناس توی واژه های شعره

جایی که قلب جنونم بنده ی صدای عشقه

بنده ی صدای عشقه به خدایه آسمونم واسه پر کشیدن تو

تا ابد به جون میگیرم سختیه پریدن تو

ای تو الهام ترانه پر بگیر تویه وجودم بشکن این سکوتو خو بگیر با آشیونم

خو بگیر با آشیونم فکر نکن زندگی خوابه

حیف بی صدا بشینیم میخوام تا آخر دنیا

از شقایق جون بگیریم جای تو تو آسموناس

توی واژه های شعره جایی که قلب جنونم

بنده ی صدای عشقه بنده ی صدای عشقه

شهریار هوای پرواز