اشتراک با دوستان

متن ترانه

صدای تو بیداریه بیشه آواز سبز برگه

صدای تو پر وسوسه مثل شبخونی تگرگه

صدای تو آهنگ شکستن بغض یه دنیا حرفه

تقدیری از آواز غریبه زنجیر اونو بسته هیچکی مثل تو نبود

هیچکی مثل تو نبود…با من نبود هیچکی با من مثل تو

توی نبض شب من سفر نکرد هیچکی مثل تو نبود

هیچکسی درد منو چاره نکرد هیچکی مثل تو نبود

هیچکی مثل تو برام گلهای کاغذی رو پاره نکرد

هیچکی مثل تو نبود تو غرورت مثل کوه

مهربونی مثل بارون، ثل آب مثل یه کویر دور

مثل یه دریا پر از وحشت خواب هیچکی مثل تو نبود

هیچکی مثل تو نبود…با من نبود هیچکی مثل تو نرفت

هیچکی مثل تو نموند شعر تنهاییمو

هیچکی مثل تو نگفت همه حرفام مال تو

همه شعرام مال تو دنیای من شعرمه

همه دنیام مال تو هیچکی مثل تو نبود

هیچکی مثل تو نبود …با من نبود

هیچکی با من مثل تو توی نبض شب من سفر نکرد

شهریار هیچکی مثل تو نبود