اشتراک با دوستان

متن ترانه

دریا حسادت می کنه ، به آبی خیس چشات

شب با هزار گیتار سرخ ، میاد به دنبال صدات

خون همه ستاره ها ، جنگل سبز زیر پات

تنور سرخ دست من ، ترانه می پزه برات

آسمون خاکستری ، آفتابی می شه به هوات

بهار دل نازک من ، منم که می بارم به جات

که مثل شبنم می چکم ، قطره قطره روی لبات

بوسه بر انگشت تو ام ، مثل یه حلقه ی طلا

غیبت تو مرگ صدا ، خود سوزی شاپرکا

بوی تو بوی گندم ، ضیافت سفره ی ما

گل غزل حافظ ما ، نشسته بین من و تو

آخر بیت کهنگی ، اول و هر کلام نو

من تو ام ، تو همه ام ، نفس نفس این همه شو

بهار دل نازک من ، منم که می بارم به جات

که مثل شبنم می چکم ، قطره قطره روی لبات

شهریار گیتار سرخ