اشتراک با دوستان

متن ترانه

شب شب چارده ماهه و دل بیقراره باز لب ساحل دریا چشم انتظاره
کنار نخل اولی بلبل میخونه کنار نخل دومی دل وعده داره
وای در این شب مهتاب شدم پریشون تر دلم تو رو خواسته چکار کنم آخر
که عاشقت هستم نمیکنی باور من از نفس هام هم تو رو میخوام بیشتر
خونت میام یه شاخه گل برات میارم فقط تو دنیای خدا من تو رو دارم
تو باغ نرگسی و من ابر بهارم برام بخند عزیز من میخوام ببارم

شهلا سرشار نخلستون