دانلود اپلیکیشن واوموزیک

متن ترانه

یک روز از هم میدرم این پرده تزویر را

یک روز می پیچم بهم سررشته تقدیر را

آینه دل بشکنم تا وقت دیدار رخش

صدبار هک سازم به دل تکرار این تصویر را

در حلقه ی دیوانگان پیر خرد بهر نشان

پیچید دور گردنم این حلقه ی زنجیر را

ترانه آهنگ آینه دل از علیرضا افتخاری

در مذهب آینه ها جایی ندارد کینه ها

برخیزد و برچین از جبین این ظلمت شب گیر را

ای ریسمان حلاج از باغ بالاتر بکش

بر سر در خورشید زن تندیس تکبیر را

میگفت گل با گلی اینجا نمیلرزد دلی

در دشنه ی منقار زن گلبانگ بی تاثیر را

یادش بخیر آن صبحدم دستان مان در دست هم

آهسته میگفتی به من آینه تقدیر را

علیرضا افتخاری آئینه دل