متن ترانه

دل اگه دل باشه ، یه قرص ماهه
دل اگه دل باشه ، یه سینه نوره
عشق اگه عشق باشه ، گل بهشته
شعر دل و عشقو ، خدا نوشته
شعر دل و عشقو ، خدا نوشته
دلمو خونه تکونی می کنم
با ستاره همزبونی می کنم
دل اگه عاشق باشه پیر نمی شه
مثل عاشقا جوونی می کنم
حالا دیگه ای عشق منو نگاه کن
دل منو نشکن ، برام دعا کن
دل رو می گن تموم سرنوشته
عشق رو می گن یه نیمه ی بهشته
عشق رو می گن یه نیمه ی بهشته
عشق اگه عشقه به دادت می رسه
دل اگه دل باشه دلگیر نمی شه
مثل ماهی ، مثل دریا
مثل رود دیگه از خوردن آب سیر نمی شه
دل اگه دل باشه ، یه قرص ماهه
دل اگه دل باشه ، یه سینه نوره
عشق اگه عشق باشه ، گل بهشته
شعر دل و عشقو ، خدا نوشته
شعر دل و عشقو ، خدا نوشته

علیرضا افتخاری دل اگه دل باشه