متن ترانه

ای که افسون نگاهت ، چشم دریا را گرفته
بی‌ تو در تنهایی دل ، کار غم بالا گرفته
بی‌ تو جان خسته ‌ام را شور مشتاقی نمانده
مستی‌ عزم رخ گرفته ، ساغرو ساقی‌ نمانده
از می و مینا و مستی جز غمت باقی‌ نمانده
جز غمت باقی‌ نمونده
ای که بی‌ تو شور مستی رفته از می خانه ی دل
خسته‌ از غم می گریزم در شب ویرانه ی دل

علیرضا افتخاری شور مستی