متن ترانه

عاشقا سلام ، عاشقا درود
عاشقا درود ، عاشقا سلام
آدما آسمونو می خواین چی کار
کاش می شد سهم پرنده ها بشه
کاش می شد تو هیچ دلی غم نباشه
دل مردم ، خونه ی خدا باشه
آدما آسمونو می خواین چی کار
کاش می شد سهم پرنده ها بشه
کاش می شد تو هیچ دلی غم نباشه
دل مردم ، خونه ی خدا باشه
خونه ی خدا همین جاست تو دلا
اگه با هم دیگه مهربون باشیم
خونه ی خدا همین جاست تو دلا
اگه با هم دیگه مهربون باشیم
کاش می شد پرنده شد ، پر زد و رفت
کاشکی ما از خاک آسمون باشیم
این شبا بارون تنهایی میاد
شادیا به دیدن غم نمی رن
چرا مثل اون قدیما آدما
به زیارت دل هم نمی رن
منم عاشقم ، منم از عاشقام
خاطر عاشقا رو خیلی می خوام
عاشقا سلام ، عاشقا درود
عاشقا درود ، عاشقا سلام
آدما آسمونو می خواین چی کار
کاش می شد سهم پرنده ها بشه
کاش می شد تو هیچ دلی غم نباشه
دل مردم ، خونه ی خدا باشه
منم عاشقم ، عاشقم من ، منم از عاشقام
خاطر عاشقا رو خیلی می خوام
عاشقا سلام ، سلام عاشقا
عاشقا درود ، درود عاشقا

علیرضا افتخاری عاشقا سلام عاشقا درود