علیرضا جی جی و سهراب ام جی و سیجل و مونتیگو بزار این بارو

متن ترانه

بزار این بارو نباشیم کنار هم

بزار این بارو دور باشیم از حال هم

بزار این بارو نباشیم تو فاز هم

بزار این بارو نرقصیم به ساز هم

بزار این بارو دیگه بری باس کارو

نبری این دل سنگ بشیم کلیمانجارو

از اون بالا میشه دید خیلی کارتا رو

بعد هم صاف میایم پایین مث پلیکان پارو

قایم نکنیم که بی بی این راه رو

صد بار رفتیم و نقطه ی اولیم

داد نزنیم ممکنه کر نشیم

بشنویم همو از عمق هم رد نشیم

توی هم دیدیم خوبی و بدیو

ممکنه نداریم روحیه قدیمو

ولی آسمونیم رو ما کوبیدن صلیبو

بازم زنده میشیم و همه هم خوب دیدن همینو

میگی عاشقی عاشق ترم من

خود اچ دی ام واضح ترم هس

استخون داریم غضروف نشیم

سه کام حبس بودیم آبی و چس دود نشیم

هر عاشقی اسطورشیم

رومئوئم ژولیتی پر رو و لشیم

نزار معروفی من یا که خوشگلی تو

باعث بشه به هم فحش بدیم و

عاشق اونه آسمون ما

صاف بمونه آبروی ما

تو این شبا که تاریک و سیاهن

میخوام خاطره ها از آب باریکه بیان

بزار این بارو نباشیم کنار هم

بزار این بارو دور باشیم از حال هم

بزار این بارو نباشیم تو فاز هم

بزار این بارو نرقصیم به ساز هم

حالم خوبه حالم بده

انگار یکی آتیش به مالم زده بود

خونه بی تو شده ماتم کده

شب تا صبح به در ماتم زده بود

بعضی وقتا واقعا سخته

به خودم میگم مگه آدم قحطه

هر کی اومده راحت رفته

زندگی همینه خوبه مادر ق*به

یادش بخیر اون روزای خوب

بغل شومینه توش چوبای توت

یکم آب انگور و حال من خوب و

شاد و شنگول

سنگا آماده تا بشن پودر و

علیرضا جی جی و سهراب ام جی و سیجل و مونتیگو بزار این بارو