اشتراک با دوستان

متن ترانه

دلم درگیر یک حس عجیبه
همه دنیا شده با من غریبه
میون این هیاهو دل شکستن
به داد من برس آقا که خسته ام
میگن اینجا یه تیکه از بهشته
تو هر گوشش نشسته یک فرشته
پر از عطر تو بود و نبودم
یه عمره خوبی کردی تو وجودم
میگن پابوس تو حج فقیراست
کنار گنبدت چه گریه گیراست
چشام تو خونه ی تو خیس خیسه
با اشک دلتنگی هامو مینویسه
آقا یه نگاه ساده ی تو
میشه پایونی رو دلواپسی ها
تو یه احساس بی پایان و امنی
پناهی تو هجوم بی کسی ها
یه ذره از خدا خواهش کن امشب
منو مهمون آرامش کن امشب
تو قدر آسمونا دل بزرگی
واسم از دل دعایی کن تو امشب
توهستی ضامن آهوی زخمی
کبوترا تو قلبت خونه کردن
تو آغوش بزرگی داری آقا
فقیرا عمریه دورت میگردن

علیرضا روزگار امام رضا