اشتراک با دوستان

متن ترانه

ناز داره.. تو چشماش دلبر من راز داره کنارش باشی دل آواز داره ناز داره ، ناز داره ناز داره ، ناز داره

ناز داره.. تو حرفاش لذت پرواز داره صدای نازکی چون ساز داره ناز داره ، ناز داره ناز داره ، ناز داره

بی قرارم وقتی که نیستش کنارم دل به هیچ کاری ندارم بی قرارم ،بی قرارم بی قرارم ،بی قرارم

من واسش چشم انتظارم خوندن از چشمای نگارم هرشب و هر روزه کارم بی قرارم ،بی قرارم بی قرارم ،بی قرارم..

ناز داره .. تنش بوی نرگس شیراز داره کنارش باشی دل آواز داره ناز داره ، ناز داره ناز داره ، ناز داره

ناز داره.. کنارش باشی دل آواز داره تو حرفاش لذت پرواز داره

ناز داره ، ناز داره..

علیرضا روزگار ناز داره