اشتراک با دوستان

متن ترانه

منتظر موندم به راهت تا همیشه
چشم براهت مونده بودم پشت شیشه
انتظارت تلخه مثل مردن دل
مثل عشقی خام و باطل
مثل عشقی خام و باطل
وای اگه فردا بیاد باز تو نیایی
وای میخوام داد بزنم از این جدایی
وای دیگه مردم دیگه مردم
چقدر تو بی وفایی ..
مگه من با تو بد كردم خدایی
مگه من با تو بد كردم خدایی
هرچی میخوای بگی بگو اما نگو دوستت ندارم
هركار میخوای بكن ولی بگو نمیری از كنارم
تورو خدا مثل غریبه ها دلم رو هی نرنجون
تو رو خدا دشمنامو به روی من اینقدر نخندون
بخدا من میمیرم ازین جدایی بخدا من میمیرم اگه نیایی
اگه فردا بیادو باز تو نیایی اگه فردا بیادو باز تو نیایی …

علیرضا روزگار وای