اشتراک با دوستان

متن ترانه

رفت قلبم ضعف کردم واسه

خندت عشقم بس که شیرینی
میخندم دل کندم از همه از قلبم کاشکی ببینی
آخه چشمات دیوونه خونس

آخه دیوونه دور از تو که نداریم اصلا نمیشه
تو نمیخوای جدا شی تو که یه دونه باشی

بمونی واسه قلبم همیشه
دیوونه ی دوست داشتنی از دلم کاش نر

ی خواستی کم باش ولی باش
دیوونه میخوادت دلم میوفته کارت

به من راضی نشی کاش برم کاش
دیوونه ی دوست داشتنی از دلم کاش نری

خواستی کم باش ولی باش
دیوونه میخوادت دلم میوفته کارت

به من راضی نشی کاش برم کاش

از دنیا برام عشق تو بسه

بس هر چیش موند دیگه مال تو شه نفس
میمیرم که تو دیوونگی کنی

آخر این دلو دیوونه میکنی
دیوونه ی دوست داشتنی از دلم کاش نری

خواستی کم باش ولی باش
دیوونه میخوادت دلم میوفته کارت

به من راضی نشی کاش برم کاش
دیوونه ی دوست داشتنی از دلم کاش نری

خواستی کم باش ولی باش
دیوونه میخوادت دلم میوفته کارت

به من راضی نشی کاش برم کاش

علیرضا طلیسچی دیوونه دوست داشتنی