اشتراک با دوستان

متن ترانه

تو رو هيچوقت گم نکردم
تو رو هيج جا جا نذاشتم
اگه سوختم ولي موندم
رو چشات يه خونه ساختم
اگه شسته بود نگاتو
اشکاي بارون خسته
مي گرفتم رد پاتو
از ستاره تا ستاره
تو ولي هيج جا نبودي
تو رو هيج جا جا نذاشتم
تو اصلا پيدا نبودي
طرح مرگو رو تنم بي تو کشيدم
اگه مي شد کلبه من
خالي از ناز نگاهت
دل به جاده ها مي دادم
تا ببينم روي ماهت

علیرضا عصار رد پا