اشتراک با دوستان

متن ترانه

سادگيمو ساده نگير
زلاليمو طعنه نزن
نيمه مرداد نگام
داغيشو حس كن گل من
سادگيمو ساده نگير
زلاليمو طعنه نزن
نيمه مرداد نگام
داغيشو حس كن گل من
لحن تو مهربون كن و
شك رو بگير از تو صدات
اين همه صادق گونم و
با من بمير دل به فدات
نميشه گفت
تقصير توست
من رو نميشه باورت
كه مي گريزي هر نفس
از اين من دربه درت
كه مي گريزي هر نفس
از اين من دربه درت
نميشه گفت
تقصير توست
من رو نميشه باورت
كه مي گريزي هر نفس
از اين من دربه درت
هر كي رو تا گفتي نفس
پنجش رو زد تو نفست
به هركي تا گفتي كليد
قفس زدش تو قفست
اما قسم به تو كه من
همه همينم و همين
دل رو به دريا بزن و
بزار بشيم قصه ترين

علیرضا عصار سادگی