اشتراک با دوستان

متن ترانه

اي تو همزبون با من بمون
اي تو همصدا با من بخون
اي خورشيد مهربون
به ابر آسمون بگو به حال من بباره
شايد خبري باز دوباره
از يارم واسم بياره
تويي شور آواز من
تويي شوق پرواز من
تويي نغمه ساز من
تويي تو آغاز من
اي زندگي تو بگو نغمه سازم
بي تو شوري نداره
اين دل اسيرم از تو نگارم
طاقت دوري نداره

علیرضا عصار همزبون