اشتراک با دوستان

متن ترانه

من دارم دیگه تمومش میکنم
دلو زیر پا حرومش میکنم
حرف موندنو نزن نمیتونم
من دارم دیگه تمومش میکنم
نمیخوام تلف بشم به پای تو
نمیخوام گریه کنم برای تو
میخوام اعتراف کنم که من دارم کم میارم
آره میرم و تو رو پشت سرم جا میذارم
نتونستم نمیتونم که بمونم پیش تو
ته خط با تو بودن خسته ام از فکر تو
من دارم دق می کنم تو این حصار
پس دیگه گذشته رو یادم نیار
عشق رو قابش میکنم تو این حصار
درس عبرتی بشه به یادگار
میخوام اعتراف کنم که من دارم کم میارم
آره میرم و تو رو پشت سرم جا می ذارم
نتونستم نمی تونم که بمونم پیش تو
ته خطه با تو بودن خسته ام از فکر تو
نمیخوام دل رو بدم به لحظه ها
دیگه تا ابد جلو چشام نیا
عشق و عاشقی برام تموم شده
دیگه سیرم از صدای گریه ها
دیگه بسه لحظه های بی ثمر
خاطرات خوبت رو بگیر ببر
می خوام اعتراف کنم که من دارم کم میارم
آره می رم و تو رو پشت سرم جا می ذارم
نتونستم نمی تونم که بمونم پیش تو
ته خطه با تو بودن خسته ام از فکر تو

علی اصحابی اعتراف