اشتراک با دوستان

متن ترانه

ببار بارون ببار …
ای جونم ای وای سردار خون
به به چه یلی دارد ادابن ابی طالب
به‌به به تو ای سقا بر نفس خودت قالب
دیگر نه سری مانده نه دستی
ای قرص غم از که شکستی
با رفتنت ای ساقی بی دست
دیگر نچشم لذت هستی …
به به چه یلی دارد ادابن ابی طالب
به‌به به تو ای سقا بر نفس خودت قالب
دیگر نه سری مانده نه دستی
ای قرص غم از که شکستی
با رفتنت ای ساقی بی دست
دیگر نچشم لذت هستی …

در بحث شرکت کنید
دیدگاه شما

تصویر پروفایل
34
lovely 12 مهر 1396

انقد از صداش بدم میا آخه کی به این گفته بشو خواننده

تصویر پروفایل
34
کمال 6 مهر 1396

ببخشید ولی خیلی خیلی بد بود شل و وارفته

علی اصحابی سردار