اشتراک با دوستان

متن ترانه

بریدم شکستم گرفتار عشق تو بودم
نموندی گذشتی که آتیش بگیره وجودم
دیگه تمومه تو رو ندارم یه دست دیگه اومده تو دست تو
دلم شکسته تو که میدونی چقدر دلم میخواست بهت بگم نرو
آخه یجوری نگام میکردی چشات بهم میگفت دیگه تمومه و
چیزی نگفتی ولی میخواستی بهم بگی دیگه نمیخوامت تو رو
منو تو یه قولی به هم دیگه دادیم یه روزی
قرار بودبمونی یه عمر چشم تو چشمام بدوزی
سکوت خونه برام عذابه
میخوام برم دلم رو در به در کنم
هوا چه سرده تو که نباشی یه ساعتم نمیشه بی تو سر کنم
دلم گرفته باهر صدایی میگم شاید تویی دوباره اومدی
همش تو خوابم تو رو میبینم که اومدی به خونمون سری زدی
چجوری تونستی میدونستی من کم میارم
چه آسون چه راحت بهم گفتی دوست ندارم
بریدم شکستم گرفتار عشق تو بودم
نموندی گذشتی که آتیش بگیره وجودم

علی رهبری بریدم