متن ترانه

اون که خدا میدونه رحمت آسموناست
ترانه ی محبت آخر مهربوناست
از اون بالا فرشته براش سلام میاره
گلای سبز و رنگی زیر پاهاش میزاره
وقتی قدم میزاره
بهشت رو زمین ِ
اون قد ِ سبز خَز رو
حریم وحی و نور
چی شد که گرگ و روباه
کنار هم نشستن
یه عده ناجوون مرد
حرمتشو شکستن
حرمتشو شکستن
شاپراکا رو شونه ش با غصه سر میزارن
با چشمای بهاری آروم آروم می بارن
آروم آروم می بارن

علی رهبری (گروه پازل) ترانه محبت