متن ترانه

رفتی که چی شه قلب من مرده ولی هنوزم حالیشه

پات نشسته شاید این دیوونه راضی شه قلبم حالیشه

خواسته عادی شه رفتنش گفت تو دلش بزار توانی شه

زخم های روی دل من جای خالیشه قلبم حالیشه

تو بمون و آدم های دورتو دیوونه بازیت

تو نمیتونی تو قلب هیچ کسی خونه بسازی

من بد عادت کردمت هیچ وقت به تو چیزی نگفتم

آره تقصیر منه نخواستم از چشمات بیفتم

از چشات افتادم از نگام افتادی

اینقدر که گند گرفته این رابطه رو

دیگه درست نمیشه همه تف مالی

یه روده راست تو نداشتی

همش ادا اطفال حواشی

میشناسمت مو به مو

این همونه نه آدم روبروم

درسته بینمون بود یه حرارت کمی

اما فکر میکردم که بد عادت منی

منو ول کردی در حالت بدی

اسمم اومد به جاش علامت ردی

کی کم آورد کی کم گذاشت

کی جنگید واست و کی دردو کاشت

خستم از گند و گهات

از این سکوت شب که دیگه نفس گیره

نمیدونم چرا از دست میره

هر کی دنبالشی پی هوس میره

و در اصل دیره واسه من واسه

کسی که سالهاست یه دنده غد

اونم راحت گذشت با یه خنده برد

یه تصویر تو ذهن یه کادر هست و

که دیگه جاش خالیه حیف پول

همه احساس پاک ادات توی آشغالیه

تو بمون و آدم های دورتو دیوونه بازیت

تو نمیتونی تو قلب هیچ کسی خونه بسازی

من بد عادت کردمت هیچ وقت به تو چیزی نگفتم

آره تقصیر منه نخواستم از چشمات بیفتم

علی پیشتاز و نیما بد عادت