اشتراک با دوستان

متن ترانه

نام من عشق است آیا میشناسیدم ؟
زخمی‌ام زخمی سراپا میشناسیدم
با شما طی‌‏کرده‌‏ام راه درازی را
خسته هستم خسته آیا میشناسیدم
این زمانم گرچه ابر تیره پوشیده‌است
من همان خورشیدم اما میشناسیدم
می‌‏شناسد چشم‌‏هایم چهره‌‏هاتان را
همچنانی که شماها میشناسیدم
اینچنین بیگانه از من رو مگردانید
در مبندیدم به حاشا می‌‏شناسیدم
اصل من بودم بهانه بود و فرعی بود
عشق قیس و حسن لیلا میشناسیدم
در کف فرهاد تیشه من نهادم من
من بریدم بیستون را میشناسیدم
مسخ کرده چهره ‌‏ام را گرچه این ایام
با همین دیوار حتی میشناسیدم
من همانم مهربان سال‌‏های دور
رفته‌‏ام از یادتان؟ یا می‌‏شناسیدم؟
رفته‌‏ام از یادتان یا میشناسیدم
رفته‌‏ام از یادتان یا میشناسیدم..

فرواگ نام من عشق است