اشتراک با دوستان

متن ترانه

آره میدونم این اوضاع رو
دیگه عوض نمیشه
هر چی بینمونه انگار
مثل قبل نمیشه
نمیذارم بری تنها باشم
هر جایی جز اینجا باشم
آره دیگ ته خطیم
دیگ نمونده هیچ حرفی نزن
منم اینی که دیدی
قرارم نیست که عوض شم اصلا
آره دیگ ته خطیم
دیگ نمونده هیچ حرفی نزن
منم اینی که دیدی
قرارم نیست که عوض شم اصلا
شدی بودی همه چیزم
تا همین چند روز پیش
رابطمون و سوزوندی
آخه بگو کم بوده چیش
انگار آسمونم بغضش ترکید
جای جفتمون بارون بارید
آره دیگ ته خطیم
دیگ نمونده هیچ حرفی نزن
منم اینی که دیدی
قرارم نیست که عوض شم اصلا
آره دیگ ته خطیم
دیگ نمونده هیچ حرفی نزن
منم اینی که دیدی
قرارم نیست که عوض شم اصلا

در بحث شرکت کنید
دیدگاه شما

فروردین ته خط