اشتراک با دوستان

متن ترانه

پا برهنه رو ماه ميرقصم
ميونه سر گيجه ها دنبال ماه گشتم
طاعونيم که بودمو هستم
ميبينم که
ماه من / افتاده تو چاه غم
باز . مونده تو راه جاي پا .. نزاشته راه
هي دورتر ميشم ازش
اما هنوز . ميبينم که
ماه من / افتاده تو چاه غم

در بحث شرکت کنید
دیدگاه شما

تصویر پروفایل
34
Mike 2 مهر 1395

Eyval doos dashtam

فروردین ماه من